Forretningsbetingelser

Gebyrsatser for medlemmer for afhentning af dæk:

  • Personvognsdæk/Varevognsdæk: 2,5 kr/stk eller 275 kr/ton
  • Lastvognsdæk: 20 kr/stk eller 375 kr/ton
  • EM Dæk: 375 kr/ton

Hvordan Fungerer Det?

Ved at tilmelde dig vores abonnementsordning, Øksendal Online DækMiljø, får du ikke kun adgang til problemfri dækindsamling, men også en række andre fordele, herunder komplet dokumentation, effektiv ressourcestyring, automatisk rapportering og dybdegående indsigt i dine indsamlinger.

Dit Valg

Når du accepterer denne meddelelse, vil du straks få adgang til siden, hvor du kan klikke på “Abonnement” og foretage en betaling for at få adgang til alle fordelene og gratis dækafhentning. Vi opfordrer dig til at tilmelde dig abonnementet for at fortsætte med at være en værdsat kunde hos Øksendal Dæk. Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information om vores abonnementsordning eller ændringerne i vores betalingspolitik, er vores supportteam klar til at hjælpe dig. Tak for din forståelse.

 

Abonnementsbetingelser

Øksendal Dæk ApS – Abonnement på Online Dæk Miljø

Ved at tilmelde dig Øksendal Online Dæk Miljø får du adgang til et effektivt og brugervenligt IT-system designet til at hjælpe dig med at håndtere dine affaldsindsamlinger mere effektivt. Til en pris på 895 kroner for 12 måneders medlemsskab, får du adgang til en række nyttige funktioner:

• Indsamlingshistorik: Hold styr på dine tidligere indsamlinger med vores omfattende historikfunktion.

• Brugervenligt: Vores system er intuitivt og nemt at bruge. Udfør søgninger, se historik og download miljøkvitteringer uden besvær.

• Automatisk Rapportering: Systemet rapporterer automatisk til Dækbranchens miljøfond og statens affaldssystem.

• Fuldt overblik: Få et omfattende overblik over dine dækindsamlinger. Se alle dine indsamlinger og få adgang til detaljerede oplysninger om tidspunkter, steder og mængder.

• Digital Miljøkvittering: Opret miljøkvitteringer, der dokumenterer specifikke indsamlinger. Disse kvitteringer kan eksporteres i forskellige filformater, hvilket giver fleksibilitet til at dele og opbevare dokumentation.

 

Betingelser:

• Abonnementet gælder i 365 dage fra tilmeldingsdatoen og vil automatisk fornyes.
• Du kan annullere abonnementet når som helst inden udløbet af den aktuelle abonnementsperiode.
• Ved annullering vil adgangen til Øksendal DækMiljø fortsætte indtil udløbet af den betalte abonnementsperiode.
• Betalingsmuligheder: Betaling sker digitalt via. den ekstra kunde portal.
• Priser er eksklusive moms.
• Abonnementet er bindende i 365 dage fra tilmeldingsdato.

 

Samhandelsbetingelser

1. Anvendelse

1.1. Nedenstående samhandelsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Kørsel og Tømning

2.1. Afhentning foretages med udgangspunkt i en 1,5 måneders mellemrum. Afhentning af dæk sker som udgangspunkt i forbindelse med tømning af andre kunder i nærliggende områder eller efter bestilling fra kunden. Bestilt service vil finde sted førstkommende tidspunkt, bilen er i det pågældende område.

2.2. Kunden er forpligtet til at holde adgangsvejen til dækkene ryddet for parkerede biler, genstande og sne. Hvis adgangsforholdene umuliggør tømning af dæk, kan Øksendal Dæk fakturere 1500 kroner + moms for forgæves kørsel.

2.3. Kunden skal give uhindret adgang til dækkene ved at udlevere nøgle/nøglebrik/adgangskort til porte m.m. pr. affaldsfraktion, inden aftalen træder i kraft.

3. Priser og Betaling

3.1. Priserne er individuelt aftalt og fastsat for kørsel inden for normal arbejdstid. Tillæg eller justeringer i prisniveau gælder for kørsel uden for normal arbejdstid.

3.2. Priserne kan reguleres ved ændringer i lønudgifter og omkostningsstigninger i overensstemmelse med love og overenskomster.

3.3. Betaling forfalder 8 dage fra fakturadato. Morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser opkræves ved for sen betaling.

4. Ansvar

4.1. Øksendal Dæk påtager sig intet ansvar for skader på ejendom som følge af afhentning og tømning af dæk, medmindre skaden skyldes uagtsomhed fra Øksendal Dæks side.

 

Samarbejde

1. Formål

1.1. Dette samarbejde er etableret med det formål at optimere indsamlingen af brugte dæk og bidrage til en mere bæredygtig affaldshåndtering.

2. Forpligtelser

2.1. Øksendal Dæk ApS forpligter sig til rettidig afhentning af brugte dæk i henhold til gældende aftaler.

2.2. Kunden forpligter sig til at sikre adgang til dækkene og følge retningslinjerne for korrekt håndtering og opbevaring af brugte dæk.

 

Betingelser for Dækstandarder

1. Acceptable Dæk

1.1. Øksendal Dæk ApS accepterer kun brugte dæk, der opfylder følgende standarder for indlevering:

Dæk der ikke modtages:

• Dæk der er ældre end 2010.
• Dæk der er fyldt med skum.
• Punkterfrie dæk.
• Dæk fra trillebør, cykeldæk og lignende.
• Slanger fra dæk.
• Fly- og helikopterdæk.
• Brand- og kemikalieskadede dæk.
• Dæk forurenet med sten, jord, slam, alger eller andre fremmedlegemer.
• Dæk der har været brugt af landmænd til afdækning af ensilage, etc.
• Dæk fra legepladser, der er malede, monterede med metalbeslag eller reb.
• Dækkene skal være rene og tørre for korrekt vægtangivelse.
• Larvefødder modtages ikke.
• Transportbånd modtages ikke.
• Massive gummiringe og truckdæk modtages ikke.

 

2. Dæk med Fælge

2.1. Dæk med fælge kan indleveres hos Øksendal Dæk ApS.

3. Dæk udenfor Kategori

3.1. Dæk udenfor kategori modtages ikke.

 

4. Afvisning af Dæk

4.1. Øksendal Dæk ApS forbeholder sig retten til at afvise indleveringer, som ikke overholder betingelserne nævnt i denne vejledning.

5. Ejendomsret

5.1. Ved indlevering af dæk til Øksendal Dæk ApS overgår ejendomsretten til Øksendal Dæk ApS.

 

6. Fejl og Mangler

6.1. Hvis de indleverede dæk afviger fra vilkårene beskrevet i denne vejledning, er Øksendal Dæk ApS berettiget til godtgørelse fra leverandøren for det arbejde og de omkostninger, som følger heraf – herunder udgifter til håndtering, afmontering, oprydning, rengøring, transport og bortskaffelse, timeløn kr. 800,00. Såfremt indleveringen indeholder affald i form af andet end rene dæk, kan leverandøren enten selv afhente affaldet indenfor to arbejdsdage, pålæsning af affald afregnes med kr. 800/timen, eller Øksendal Dæk ApS kan bortskaffe affaldet. Bortskaffelse af affald afregnes med kr. 1.000/timen med tillæg i prisen for dokumenteret affaldsbehandling.

 

7. Afvigelser

7.1. Ovenstående betingelser er gældende for enhver indlevering af dæk hos Øksendal Dæk ApS, medmindre der er særlige forhold nævnt i en særskilt kontrakt eller tilbud.