Om Øksendal Dæk

Øksendal Dæk er en danskejet virksomhed, der har specialiseret sig i at skabe kontakter på tværs af landegrænser med henblik på at skabe innovative ressourceløsninger

Vores virksomhed har sit hovedsæde i Danmark, men i dag har vi udvidet vores eksport til store dele af Skandinavien, Østeuropa, Afrika og Asien. 

Vores service består i at facilitere korrekt håndtering af udtjente og kasserede dæk for vores kunder. Vi modtager således kundernes brugte dæk, hvorefter vi sortere og finder veletablerede oparbejdnings virksomheder der håndtere og genanvender brugte dæk, der effektivt og miljømæssig forsvarligt kan håndtere udtjent autogummi. 

Vores mission:

At udnytte vores globale netværk af samarbejdspartnere til at facilitere stærke og innovative løsninger for vores kunder, der sikrer en konkurrencedygtig og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet. 

Vores vision: 

Tilbyde vores kunder mere konkurrencedygtig og bæredygtig facilitering af deres affald, der retænker ressourcerne anvendelsesmuligheder i innovative genbrugs- og genanvendelses løsninger. 


En løsning der skaber værdi

  • Vores Ansvarlige Tilgang
  • Genanvendelse
  • Samarbejdspartnere
Vores Ansvarlige Tilgang

Vores engagement

I samarbejde med vores samarbejdspartnere er vi først og fremmest fokuseret på at maksimere genbrug og genanvendelse af de brugte dæk,

vi modtager. Dette ikke blot gavner miljøet, men også jeres økonomi.


Bæredygtighed er Kernen

Vi handler i overensstemmelse med den danske miljølovgivning, som dikterer, at alt affald ikke kan genbruges eller genanvendes. Dette affald gennemgår forskellige behandlingsprocesser. Visse affaldstyper forvandles gennem forbrænding til elektricitet eller fjernvarme, mens specifikke kategorier af affald enten deponeres eller destrueres. Forbrænding og især deponering er ofte både dyrere og mere miljøbelastende end genbrug og genanvendelse. Vi anser disse metoder som en absolut sidste udvej, kun når genbrug eller genanvendelse enten ikke er muligt eller tilladt i henhold til loven.

Genanvendelse


I Danmark spiller den ansvarlige genanvendelse af gamle dæk en afgørende rolle for at minimere miljøpåvirkningen og fremme bæredygtige praksisser. Vores proces for genanvendelse af dæk er strømlinet med ekspertisen fra vores fornemme samarbejdspartner, Imdex A/S, for at

sikre, at kasserede dæk omdannes til værdifulde ressourcer.


Rejsen for genanvendelse af dæk begynder med indsamling af gamle dæk fra forskellige kilder, såsom køretøjer og industrielle maskiner.

Disse dæk transporteres til vores genanvendelsesfaciliteter, hvor de gennemgår en omfattende proces,

der styres af ekspertisen fra Imdex A/S.


  • Sortering og Forberedelse: Ved ankomsten sorteres de indsamlede dæk omhyggeligt baseret på deres type og stand. Denne forberedelsesproces sikrer, at kun egnede dæk går videre til genanvendelsesprocessen, hvilket optimerer effektiviteten og ressourceudnyttelsen.


  • Knusning: De udvalgte dæk underkastes derefter en knusningsproces, hvor de nedbrydes til mindre stykker kendt som dækflis eller granulat. Dette trin er afgørende for yderligere forarbejdning og udnyttelse af dækkets råmaterialer.
  • Materialeseparation: Gennem innovative teknologier og ekspertise faciliterer Imdex A/S separationen af forskellige materialer i dækkene. Denne proces muliggør udtrækningen af værdifulde komponenter som gummi, stål og tekstilfibre.


  • Ressourcegenindvinding: Den udtrukne gummi forarbejdes til at skabe forskellige genanvendte gummiprodukter, herunder granulat, der kan bruges i forskellige anvendelser som asfaltmodifikation, legepladsunderlag og mere. Det genindvundne stål genanvendes og genbruges, hvilket bidrager til mindre behov for nye råmaterialer.


  • Miljømæssige Fordele: Ved at samarbejde med Imdex A/S sikrer vi, at genanvendelsen af dæk stemmer overens med Danmarks forpligtelse til bæredygtighed. Vores proces minimerer affald, bevarer ressourcer og reducerer den miljømæssige byrde i forbindelse med bortskaffelse af dæk.


  • Sammen med Imdex A/S er vi stolte af at bidrage til Danmarks cirkulære økonomi og bæredygtige fremtid ved at omdanne gamle dæk til værdifulde ressourcer. Gennem ansvarlige genanvendelsespraksisser reducerer vi ikke kun affald, men skaber også en positiv indvirkning på vores miljø og samfund.


Samarbejdspartnere

Nøje Udvalgte Samarbejdspartnere

Vi vælger omhyggeligt virksomheder, der tager imod vores kunders brugte og kasserede dæk. Vores primære valg er danske virksomheder, der er i overensstemmelse med vores mål om at opnå den bedste miljømæssige og økonomiske håndtering af den mængde kasserede dæk, der ikke er egnet til eksport. Vores mål er at samarbejde med virksomheder, der har specialiseret sig i at håndtere netop den type affald, som vi modtager. Vi stræber også efter at minimere transport og CO2-udledning i vores valg af aftagere.


Bæredygtige Partnere

Vores valg af aftagere er baseret på deres vilje og dokumentation for at opfylde vores krav til langsigtet miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Vi gennemfører systematiske undersøgelser af vores aftageres håndtering af det affald, de modtager fra os, for at sikre kvalitet og ansvarlighed.


Kontinuerlig Forbedring

For at sikre den optimale håndtering af vores kunders affald arbejder vi konstant på at udvide vores netværk af effektive aftagere, der kan behandle det affald, vi modtager. Vi konsulterer regelmæssigt eksperter, forskningsinstitutioner og myndigheder på området for at sikre den bedst mulige udnyttelse af vores kunders affald og vores fælles ressourcer.