Om Øksendal Dæk

En løsning der skaber værdi

Hvem er vi:

Øksendal Dæk er en danskejet virksomhed, der har specialiseret sig i at skabe kontakter på tværs af landegrænser med henblik på at skabe innovative ressourceløsninger. Vores virksomhed har sit hovedsæde i Danmark, men i dag har vi udvidet vores eksport til store dele af Skandinavien, Østeuropa, Afrika og Asien. 

Vores service består i at facilitere korrekt håndtering af udtjente og kasserede dæk for vores kunder. Vi modtager således kundernes brugte dæk, hvorefter vi sortere og finder veletablerede oparbejdnings virksomheder der håndtere og genanvender brugte dæk, der effektivt og miljømæssig forsvarligt kan håndtere udtjent autogummi. 

Vores mission:

At udnytte vores globale netværk af samarbejdspartnere til at facilitere stærke og innovative løsninger for vores kunder, der sikrer en konkurrencedygtig og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet. 

Vores vision: 

Tilbyde vores kunder mere konkurrencedygtig og bæredygtig facilitering af deres affald, der retænker ressourcerne anvendelsesmuligheder i innovative genbrugs- og genanvendelses løsninger. 

Vores Værdier: 

Miljø og økonomi går hånd i hånd: 

Vi tager ansvar for og arbejder konstant på at finde innovative løsninger på verdens, voksende affaldsudfordringer. Vi mener, at virksomhederne i højere grad bør se deres affald som usorterede ressourcer, der skal håndteres på en forsvarlig og faglig korrekt vis. Vores affaldshåndtering har som mål, at den forårsager den mindst mulige påvirkning og skade på vores nærmiljø såvel som regionale miljø. 

Alligevel har vi erkendt at økonomi og miljø må gå hånd i hånd. Måden, hvorpå vi håndterer vores ressourcer og affald, skal være effektiv og med få omkostninger for den enkelte virksomhed. Det skal sikre at håndteringen foregår både miljømæssig og økonomisk bæredygtigt. 


Samarbejdspartnere 

De virksomheder, som aftager vores kunders brugte og kasserede dæk, er nøje udvalgt. Vi benytter som udgangspunkt kun danske selskaber alt efter, hvor det giver bedst miljømæssig og økonomisk mening at håndtere den mængde kasserede dæk der for dårlige til eksport, som vi modtager. Vi bestræber os på at vælge virksomheder, hvor de har specialiseret sig i at håndtere netop den type affald, som vi modtager. Dog bestræber vi os på at finde aftagere, hvor transporten og vores CO2-udledning kan minimeres. 

Vi vælger aftagere, der viser vilje og dokumentation for at efterleve vores krav til langsigtet miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Dernæst gennemfører vi systematiske tjek af vores affaldsaftageres håndtering af det affald, som de modtager fra os.  

For at sikre bedst mulig håndtering af vores kunders affald arbejder vi hele tiden med at udbygge vores netværk af aftagere, der effektivt kan behandle den affald, vi modtager. Vi rådfører os jævnligt med eksperter, forskningsinstitutioner og myndigheder på området for at sikre optimal udnyttelse af vores kunders affald og vores fælles ressourcer. 

Vores håndtering: 

I samarbejde med vores aftagere arbejder vi på først og fremmest på, at genbruge og genanvende den størst mulig mængde af de brugte dæk vi modtager. Det giver størst mulig gevinst for både miljø og pengepung. 

I henhold til den danske miljølovgivning er det imidlertid ikke muligt at genbruge eller genanvende alt det affald, som vi modtager. Noget affald ender derfor enten i forbrændingen og omdannes til elektricitet eller fjernvarme, mens særlige typer affald vil ende i deponi eller sendes til destruktion. Forbrænding og særligt deponi er ofte dyrere og mere miljøbelastende end både genbrug og genanvendelse. Forbrænding og deponi anser vi således som en sidste udvej, hvis genbrug eller genanvendelse ikke er muligt eller lovmæssig tilladt.