Øksendal Online Dæk Miljø

Optimér din dækaffaldshåndtering med Øksendal Online Dæk Miljø - den innovative digitale løsning, der giver dig effektivt overblik og styring af dine dækindsamlinger.

Indsamlingshistorik

Hold styr på dine indsamlinger med

vores omfattende historikfunktion!

Brugervenligt Design

Intuitivt og nemt at bruge.

Udfør søgninger og download miljøkviteringer!

Automatisk Rapportering

Systemet rapportere automatisk til Dækbranchens miljøfond og statens affaldssystem.


Nøglefunktioner

🔍 Komplet Indsamlingshistorik
 • Detaljeret overblik over alle dine indsamlinger
 • Følg status for aktive bestillinger i realtid

🏢 Fleksibel Lokationsstyring
 • Tilføj og administrer nemt flere lokationer
 • Tilpas e-mailadresser per lokation
🔄 Automatisk Rapportering
 • Automatisk til Dækbranchens miljøfond og statens affaldssystem
 • Spar tid og ressourcer på manuel rapportering

📁 Digital Dokumentation
 • Download indsamlingsdata i CSV og XML
 • Opdateret dokumentation til myndigheder

Sådan kommer du i gang:

 1. Udfyld vores kontaktformular
 2. Modtag dine loginoplysninger
 3. Log ind og udforsk platformens muligheder

Start i dag og oplev fordelene ved en strømlinet, miljøvenlig dækaffaldshåndtering.


Tilmeld dig Øksendal Online Dæk Miljø nu og tag det første skridt mod en grønnere fremtid!

Tilmeld nu! 

Udfyld formularen, sa ringer vi dig op hurtigst muligt.

Samhandelsbetingelser

Prisjusteringer gældende fra 1/8-2024


Fra første 1/8-2024 vil der automatisk blive tilskrevet et miljøgebyr per tømning på i alt: 75 dkk/ per tøming. 


Nuværende Gebyrer:

 • Person-/Varevognsdæk: 2,5 DKK/stk eller 275 DKK/ton
 • Lastvognsdæk: 20 DKK/stk eller 375 DKK/ton
 • EM Dæk: 375 DKK/ton


Nye Gebyrer (gældende fra 1. juli 2024):

 • Person-/Varevognsdæk: 2,5 DKK/stk eller 250 DKK/ton
 • Lastvognsdæk: 20 DKK/stk eller 375 DKK/ton
 • EM Dæk: 37,5 375 DKK/ton
 • Miljøgebyr: 75 DKK per afhentning/tømning


 • Se evt. vores nydhedsarkiv for information om ændringer hos Dækbranchens Miljøfond Danmark.


For mere information, læs samhandelsbetingelse: Priser og Betaling stk. 3

------------------------------------------------------------


Samhandelsbetingelser for Øksendal Dæk ApS

1) Anvendelse

1.1. Nedenstående samhandelsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2) Kørsel og Tømning

2.1. Afhentning foretages med udgangspunkt i en 1,5 måneders mellemrum. Afhentning af dæk sker som udgangspunkt i forbindelse med tømning af andre kunder i nærliggende områder eller efter bestilling fra kunden. Bestilt service vil finde sted førstkommende tidspunkt, bilen er i det pågældende område.

2.2. Kunden er forpligtet til at holde adgangsvejen til dækkene ryddet for parkerede biler, genstande og sne. Hvis adgangsforholdene umuliggør tømning af dæk, kan Øksendal Dæk fakturere 1500 kroner + moms for forgæves kørsel. 2.3. Kunden skal give uhindret adgang til dækkene ved at udlevere nøgle/nøglebrik/adgangskort til porte m.m. pr. affaldsfraktion, inden aftalen træder i kraft.


3) Priser og Betaling

3.1. Gebyrsatserne for medlemmer for afhentning af dæk er som følger: - Personvognsdæk/Varevognsdæk: 2,5 kr/stk eller 250 kr/ton - Lastvognsdæk: 20 kr/stk eller 375 kr/ton - EM Dæk: 37,5 kr/stk eller 375 kr/ton - Miljøgebyr: 75 kr per tømning (dækkende omkostninger til IT-systemer, administration, indretninger og transport af indsamlede dæk) - Nye gebyrsatser gældende fra 1/8-2024.

3.2. Priserne kan reguleres ved ændringer i lønudgifter og omkostningsstigninger i overensstemmelse med love og overenskomster.

3.3. Betaling forfalder 8 dage fra fakturadato. Morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser opkræves ved for sen betaling.

4) Ansvar

4.1. Øksendal Dæk påtager sig intet ansvar for skader på ejendom som følge af afhentning og tømning af dæk, medmindre skaden skyldes uagtsomhed fra Øksendal Dæks side.

5) Samarbejde

5.1. Formål: Dette samarbejde er etableret med det formål at optimere indsamlingen af brugte dæk og bidrage til en mere bæredygtig affaldshåndtering.

5.2. Forpligtelser: Øksendal Dæk ApS forpligter sig til rettidig afhentning af brugte dæk i henhold til gældende aftaler. Kunden forpligter sig til at sikre adgang til dækkene og følge retningslinjerne for korrekt håndtering og opbevaring af brugte dæk.

6) Adgang til Øksendal Dæk Online IT-system

6.1. Som kunde hos Øksendal Dæk får du adgang til et effektivt og brugervenligt IT-system designet til at hjælpe dig med at håndtere dine affaldsindsamlinger mere effektivt.

6.2. Funktioner inkluderer:

- Indsamlingshistorik: Hold styr på dine tidligere indsamlinger.

- Brugervenligt interface: Udfør søgninger, se historik og download indsamlinger.

- Automatisk rapportering: Systemet rapporterer automatisk til Dækbranchens miljøfond og statens affaldssystem.

- Fuld oversigt: Få et omfattende overblik over dine dækindsamlinger med detaljerede oplysninger om datoer, steder og mængder.

- Digital miljøkvittering: Miljøkvitteringer, der dokumenterer specifikke indsamlinger.

7) Betingelser for Dækstandarder

7.1. Øksendal Dæk ApS accepterer kun brugte dæk, der opfylder følgende standarder for indlevering:


- Dæk der ikke modtages:

- Dæk ældre end 2010, fyldt med skum, punkterfrie dæk, dæk fra trillebør, cykeldæk og lignende, slanger fra dæk, fly- og helikopterdæk, brand- og kemikalieskadede dæk, forurenede dæk, dæk brugt til afdækning af ensilage, malede dæk fra legepladser med metalbeslag eller reb, larvefødder, transportbånd, massive gummiringe og truckdæk.

- Dæk med fælge kan indleveres hos Øksendal Dæk ApS.

- Dæk udenfor kategori modtages ikke.

- Øksendal Dæk ApS forbeholder sig retten til at afvise indleveringer, som ikke overholder betingelserne nævnt i denne vejledning.

- Ved indlevering af dæk til Øksendal Dæk ApS overgår ejendomsretten til Øksendal Dæk ApS.

- Hvis de indleverede dæk afviger fra vilkårene beskrevet i denne vejledning, er Øksendal Dæk ApS berettiget til godtgørelse fra leverandøren for det arbejde og de omkostninger, som følger heraf - herunder udgifter til håndtering, afmontering, oprydning, rengøring, transport og bortskaffelse.

- Ovenstående betingelser er gældende for enhver indlevering af dæk hos Øksendal Dæk ApS, medmindre der er særlige forhold nævnt i en særskilt kontrakt eller tilbud.Har du spørgsmål?

Vi er altid klar til at hjælpe!

Kontakt os på 71 99 52 01 eller besøg vores

supportsidefor mere information.


Nuværende Gebyrer:

 • Person-/Varevognsdæk: 2,5 DKK/stk eller 275 DKK/ton
 • Lastvognsdæk: 20 DKK/stk eller 375 DKK/ton
 • EM Dæk: 375 DKK/ton

Nye Gebyrer (gældende fra 1. juli 2024):

 • Person-/Varevognsdæk: 2,5 DKK/stk eller 250 DKK/ton
 • Lastvognsdæk: 20 DKK/stk eller 375 DKK/ton
 • EM Dæk: 37,5 DKK/ stk eller 375 DKK/ton
 • Miljøgebyr: 75 DKK per afhentning

Spørgsmål og svar

Hvad er Øksendal Online Dæk Miljø?

Øksendal Online Dæk Miljø er en effektiv og brugervenlig IT-platform, der hjælper virksomheder med at håndtere dækindsamling og affaldshåndtering. Platformen tilbyder funktioner som:


 • Indsamlingshistorik: Hold styr på alle dine indsamlinger med et omfattende historikbibliotek.
 • Brugervenlighed: Intuitivt design, der gør det nemt at udføre søgninger, se historik og downloade miljøkvitteringer.
 • Automatisk rapportering: Systemet rapporterer automatisk til Dækbranchens miljøfond og statens affaldssystem.
 • Fuldt overblik: Få et komplet billede af dine dækindsamlinger med detaljerede oplysninger om tidspunkter, steder og mængder.
 • Digital Miljøkvittering: Opret og download miljøkvitteringer for specifikke indsamlinger.


Hvad koster Øksendal Online Dæk Miljø?

Der er to prismodeller:

 • Medlemskab: 895 kr. per år (ekskl. moms) for adgang til alle funktioner.
 • Ikke-medlemmer: Betaler per indsamling (se priser nedenfor).
Hvad er fordelene ved at være medlem?

Medlemmer får adgang til alle funktioner i Øksendal Online Dæk Miljø, herunder:

 • Automatisk rapportering til myndigheder og fonde
 • Analyseværktøjer til at analysere indsamlinger og forbrug
 • Komplet dokumentation af alle indsamlinger
 • Rabatter på indsamlingsgebyrer
Hvad er indsamlingsgebyrerne?

Gebyrerne for indsamling af dæk afhænger af medlemsstatus og dækstørrelse:

Medlemmer:

 • Person-/Varevognsdæk: 2,5 kr/stk eller 275 kr/ton
 • Lastvognsdæk: 20 kr/stk eller 375 kr/ton
 • EM Dæk: 375 kr/ton

Ikke-medlemmer:

 • Person-/Varevognsdæk: 5 kr/stk eller 550 kr/ton
 • Lastvognsdæk: 40 kr/stk eller 750 kr/ton
 • EM Dæk: 750 kr/ton


Hvordan tilmelder jeg mig Øksendal Online Dæk Miljø?

Du kan tilmelde dig online på Øksendal Dæks hjemmeside eller ved at kontakte kundeservice.

Hvad er betingelserne for dækstandarder?

Øksendal Dæk ApS accepterer kun brugte dæk, der opfylder specifikke standarder. Se detaljeret information om acceptable dæktyper

Hvad sker der, hvis jeg indleverer dæk, der ikke opfylder standarderne?

Øksendal Dæk ApS forbeholder sig retten til at afvise indleveringer, der ikke overholder betingelserne. Leverandøren kan blive bedt om at afhente affald eller betale for bortskaffelse.

Hvor kan jeg finde mere information?

Du kan finde mere information om Øksendal Online Dæk Miljø på hjemmesiden eller ved at kontakte kundeservice.